Kajsa är en kaja med bruten höger vinge. Hon kan inte flyga och är ca 5 år. Hon klarar sig genom att klättra upp i träd med grenar ner till marken. 

Kajsa is a jackdaw with broken right wing. She can't fly and is about 5 years old. She manages to climb trees with branches down to the ground.
Back to Top